ALLIS CHALMERS FIATALLIS

Abbreviated Name: 
ACFA
Long Name: 
ALLIS CHALMERS FIATALLIS
Unique Code: 
ACFA